Loading...

Залучення жінок та молоді до прироодохороної діяльності

 

Екологічна свідомість та відповідальність формується у дітей та молоді через призму освітньої системи, тому робота з молоддю є важливою ланкою у вирішенні проблем довкілля та досягнення сталого розвитку. Співпраця освітніх закладів, громадських організацій та наукового середовища сприяє залученню молоді до участі в екологічно-дружніх ініціативах, формуванню лідируючої позиції, що дозволить приймати обґрунтовані рішення на користь екологічної цілісності, враховуючи економічну та соціальну складові.

Ми залучаємо молодь до участі у соціальній, природоохороній діяльності, шляхом співпраці із вищими освітніми, загальноосвітніми, професійними, позашкільними закладами, організації та проведення молодіжних заходів та постійного поширення інформації.

Крім того, ми розробляємо нові освітні інструменти з врахуванням засад сталого розвитку та поширюємо кращі міжнародні практики серед молоді та навчальних, виховних, освітніх установ. Особливу увагу ми приділяємо охороні здоров’я дітей, тому оганізовуємо заходи для поширення серед молоді здорового способу життя, а також демонструємо взамозв’язок між екологічною, соціальною, економічною складовими розвитку та здоров’ям кожної людини.

В 2011 – 2012 роках організація впровадила проект Програми малих грантів Програми розвитку ООН Глобального екологічного фонду «Формування екологічної культури та свідомості у школярів через запровадження роботи «зелених кінотеатрів» підвишення обізнаності та екологічної культури щодо проблематики зміни клімату, втрат біорізноманіття серед школярів шляхом створення та функціонуання «Зелених кінотеарів» в школах»

З 2013 року ми долучаємось до організації Всеукраїнських форумів «Діти за довкілля – майбутнє обираємо ми!» (2013, 4-5 червня 2015 року)

У 2015 році з 1 квітня по 20 травня було проведено конкурс «Друге життя побутових відходів», присвячений охороні навколишнього природного середовища та правилам поводження з відходами.

У 2018 році участь у організації та проведенні Всеукраїнського форуму «Розумна енергетика в освіті» (1-2 червня 2018 р., м. Київ), організованого в рамках проекту ПРООН щодо запровадження енергоефективності в громадських будівлях в невеликих містах україни.

У 2019 році участь у організації та проведенні понад 5 акцій та 3 тренінгів «Дій за озон», організованого в рамках проекту ПРООН щодо поширення обізнаності з питань захисту озонового шару та адаптації до зміни клімату.

Говорячи про гендерний підхід та залучення жінок та молоді, слід зазначити про Київський міський осередок Всеукраїнської організації «Жінки і діти України», що був попередником організації, і був створений генеральною директоркою Дитячого санаторного об’єднання Л.П. Герасименко де з 1500 працівників, 1200 були жінками.

Ми визначаємо принцип гендерної рівності як один з найважливіших елементів для досягнення стійкого розвитку та глобальних екологічних та соціальних переваг. Світовий досвід говорить, що саме жінки є носіями змін та швидко адаптуються до життєвих викликів. Наглядним прикладом стала відповідь на найбільший виклик у 2020 році – коронавірусну пандемію, коли  жінками-лідерами з організації «Жінки і діти України – наше майбутнє» спільно з Мережею організацій громадянського суспільства «Зелена Житомирщина», було створено групи самоорганізації жінок з Вишевицької та Радомишльської громади для допомоги медичним та громадським закладам міста та району, та пошито 1500 захисних костюмів та 3000 масок, які були передані до медичних та соціальних закладів Житомирської області.